Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is het Model Kwaliteitsstatuut GGZ van kracht. Het Kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop de integrale zorg voor u als cliënt is georganiseerd. Het Kwaliteitsstatuut draagt er toe bij dat de autonomie en regie van u als cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

 

Het Kwaliteitsstatuut helpt cliënten keuzes te maken en deel te nemen aan besluitvorming over hun eigen zorgtraject.

 

In het kwaliteitsstatuut is ook vastgelegd dat iedere cliënt een regiebehandelaar krijgt. De regiebehandelaar is uw eerste aanspreekpunt, dat van uw naasten en tevens voor andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van uw diagnose en stelt met u het behandelplan vast. Hij of zij draagt de verantwoordelijkheid voor de integraliteit van het behandelproces en stemt de geboden zorg in samenspraak met u en medebehandelaren af. Tevens bespreekt de regiebehandelaar met u (en eventueel uw naasten) de voortgang en de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen.

 

U kunt zich bij iedere regiebehandelaar aanmelden op onze website. Wanneer de behandelaar van uw keuze geen regiebehandelaar is, dan werkt  hij/zij samen met een collega die wel regiebehandelaar is. U kunt zich dan aanmelden bij deze regiebehandelaar die verantwoordelijk wordt voor het gehele behandeltraject. De door u gekozen medebehandelaar kan wel onderdelen van dit traject uitvoeren.

 

U kunt hier het gehele Kwaliteitsstatuut nalezen en hierbij bieden wij u ook onze cliëntenfolder aan.