Klachten en Klantsignalen

1nP ziet klachten als een signalering om haar eigen werkprocessen te verbeteren. Op signalen van klanten willen wij zo snel mogelijk reageren. Naast klachten, zijn wij juist ook benieuwd naar tips en ideeën van onze cliënten over hoe wij onze processen kunnen verbeteren. Daarnaast worden klantsignalen vastgelegd in een registratiesysteem, zodat wij op deze wijze de signalen kunnen analyseren.

 

Heeft u een idee over hoe wij iets kunnen verbeteren, neem dan contact op met ons secretariaat via 0900-5553000 of stuur een mail naar verbeterpunten. De klantsignalen gebruikt 1nP om de eigen organisatie te kunnen verbeteren.

 

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee 1nP te werk gaat en de kwaliteit die wij nastreven, kan er soms een klacht ontstaan. We willen hier altijd graag met u over in gesprek gaan, om te kijken hoe we in samenspraak tot een oplossing kunnen komen. We proberen dit in eerste instantie altijd via bemiddeling te doen. Hiervoor kunt u onder andere een beroep doen op een klachtenfunctionaris. Hoe we één en ander hebben geregeld binnen onze organisatie vindt u in ons klachtenbeleid of in de samenvatting welke op verzoek van de cliëntenraad is geschreven. Heeft u een klacht en wilt u daar melding van maken dan kan dit via het klachtformulier 1nP. Mocht u met de klachtenfunctionaris er niet uitkomen, dan is er ook nog de mogelijkheid u te wenden tot de klachtencommissie. Zie daarvoor ons klachtenreglement. Het is goed u te realiseren dat u hiermee een 'formeel' traject start.

 

Verder is 1nP is aangesloten bij Stichting Patiënt VertrouwensPersoon (pvp), een onafhankelijk stichting waar u terecht kunt met vragen en klachten over de zorgverlening.

 

De patiënten vertrouwenspersoon (pvp) van de telefonische helpdesk van de stichting PVP geeft advies over de rechtspositie van ggz-patiënten. De helpdesk geeft ook advies als een patiënt een klacht heeft over zijn behandeling of over de manier waarop medewerkers van de instelling met hem of haar omgaan.

 

De helpdesk is op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur en op zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur bereikbaar voor cliënten via 0900 - 444 8888. Op maandag t/m donderdag is er tevens de mogelijkheid om tussen 19.00 en 21.00 uur te chatten met de helpdesk. U kunt uw vraag of klacht ook mailen via helpdesk@pvp.nl.  U ontvangt binnen maximaal twee werkdagen antwoord.

 

Op de website van de Stichting PVP is ook veel informatie vinden, bijvoorbeeld over uw rechten of een voorbeeldbrief voor het inzien van uw dossier of het indienen van een klacht.